UBURN ESTATE

Yksityistoiminta  ·  Hevosvuokraus ja hoitaminen  ·  Kalla CUP

toiminta ja tapahtumat Auburnissa

Kilpailut ja Kalla CUP

Auburnin karta­nol­la on lois­tavat puit­teet erilais­ten tapah­tumien ja kilpai­luiden jär­jes­tä­mi­seen. Kaksi suur­ta ma­nee­si­am­me mah­dol­lis­tavat kilpailu­areenan ja verryttelyn helpon ja tilavan järjestämisen. Myös ulkona ratsastus­alueita on useampi: hiekkakenttä, nurmi­pohjainen suuri derby, ratsastuspuisto sekä maasto­este­ratoja. Sekä maneeseissa että ulkona on tilavat katsomot wc- ja kahviotiloineen. Järjestämme näyttelyitä, erilaisia tapahtumia ja ratsastus­kil­pai­luita toisinaan – näiden kutsut julkaistaan pääosin foorumil­lamme.

Tavanomaisten kilpailuiden lisäksi järjestämme vuosittain Kalla CUP:n, sillä olemme kylän suurin ratsutila. Aloitusvuonna 2017 Kalla CUP:n rankingista miteltiin vain auburnilaisten kesken ja lajeina pidettiin este- ja kouluratsastus. Vuonna 2018 CUP:n tuli uutena lajina kenttäratsastus, minkä lisäksi Kaajapurojen talli liittyi kilpailuun Kallan kylän ratsastus­mestaruuk­sista.

•  Järjestämämme VRL:n alaiset kilpailut
•  Kilpailut ja tapahtumat 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017

•  Kalla CUP -sivusto
•  Power Jump 2021 / Power Jump 2019

Valmennukset

Olennaisena osa­na toi­min­taam­me jär­jes­täm­me val­men­nuk­sia. Pää­osin val­men­nuk­set on tar­koi­tet­tu omil­le kävi­jöil­lem­me; vuok­raa­jil­le sekä yksi­tyis­ten­omista­jille. Myös kaikil­le avoi­mia valmen­nus­tapah­tumia sekä kat­tavampia valmen­nus­viikon­lop­puja tai klini­koita järjes­tetään toi­sinaan. Kutsut löytyvät foorumiltamme.

Pakollisia valmennus­kuittauksia emme enää vaadi, mutta vapaa­ehtoinen aktiivisuus huomioidaan Kalla CUP:n aktiivisuus­pisteissä. Valmennus­ryhmiä ei enää myöskään järjestetä yllä­pidon toimesta, vaan jokainen tallilainen on vastuussa oman treeni­kalenterinsa suunnittelusta. Olemme kuitenkin neuvotelleet sopimus­valmentajien kans­sa, jotka ovat lupautuneet valmentamaan tilois­samme säännöl­lisesti. Tallilaiset voivat sopia keskenään pien­ryhmä­valmennuksia tai maksaa suolaisesti yksityis­valmennuksista.

tutustu tarkemmin:

Auburnin sopimusvalmentajat
Valmennussopimukset (ohje)
Valmennusaikataulut (tilavaraukset)

Ratsutuspalvelut

Vakiovalmentajien lisäksi Auburnin kartano tarjoaa ratsutus­palveluita, joita voi yhdistää määrä­aikaiseen tallipaikkaan tiloissamme. Kesä­aikaan ratsutukseen voi yhdistää myös laidun­loman, mikäli laidun­paikkoja on tuolloin saatavilla. Ratsutuksen sisällöstä (sisään­ratsastus, hevosen vieminen tasollaan eteenpäin, ongelma­käytöksen korjaaminen) ja kestosta (3–6 kk) sovitaan tarkemmin erikseen, mutta palvelussa mennään aina hevosen ehdoilla ja sen yksilöllinen kehitys huomioiden. Asetettuja tavoitteita ei siis aina välttä­mättä saavuteta, jos tuntuu, että hevosen kanssa olisi järkevämpää edetä tavallista hitaammin. Nuorten liikutuksessa noudatetaan nyrkki­sääntönä perinteistä "liikutus­kertoja viikossa maksimissaan yhtä monta kuin hevosella on ikä­vuosia". Ongelma­käytöksen kohdalla kartano edellyttää, että omistaja on valmis teettämään tarvittaessa laajatkin eläin­lääkärin tutkimukset terveydellisten syiden pois­sulkemiseksi sekä tarkistuttamaan varusteiden sopivuuden.

Kallan lähiseuduilla toimii useita ammatti­ratsuttajia. Suosittelemme erityisesti:
•  Lauri Merikanto – ratsutus (hevoskokoiset) ja valmennus
•  Ulpu Virranta – erityisesti ponit, ammatinvaihtajat, ongelmahevoset
•  Marc Di Bianchi – valmennus ja ratsutus (huom. ei palvelua suomeksi)

Myös kartanon omistajista Isabella Sokka ottaa rajoitetun määrän ratsutettavia ja Amanda Sokka tarjoaa ratsutus­apua koulu­hevosten taso­nousuissa (vaativa A ylöspäin, vain hevoskokoiset).

KAIKEN © AUBURN ESTATE 2017– | AUBURN ESTATE ON VIRTUAALITALLI